Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "GRAJCAR"


Zawody z okazji 10 lecia PTS"Grajcar"
10 May 2015, autor: "Grajcar"-news


Majówka 3-05-2015r.
04 May 2015, autor: "Grajcar"-news


Zawody 12-04-2015r.
12 Apr 2015, autor: "Grajcar"-news


To juz 10 lat
23 Mar 2015, autor: "Grajcar"-news


10 lat temu ...
20 Mar 2015, autor: "Grajcar"-news
To juz 10 lat

Zawody o puchar Burmistrza Polic 15-03-2015r Dobieszczyn
15 Mar 2015, autor: "Grajcar"-news


Zaproszenie
04 Mar 2015, autor: "Grajcar"-news
Porządek Walnego Zebrania Członków Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego i
Miłośników Broni Dawnej „Grajcar” w Dniu 21 marca 2015 roku.

1. Otwarcie Walnego Zebrania, stwierdzenie quorum.
2. Wybór Prowadzącego zebranie.
3. Wybór Protokolanta.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w roku ubiegłym.
6. Sprawozdanie z działalności finansowej w roku ubiegłym.
7. Podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2014.
8. Podjęcie Uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi oraz Zarządowi
PTS Grajcar.
9. Wolne Wnioski.


Walne Zgromadzenie PTS Grajcar
11 Feb 2015, autor: "Grajcar"-news
Powiadamia się o Walnym Zebraniu Członków PTS "Grajcar" w dniu 6 marca 2015 roku w
Miejskim Ośrodku Kultury w Policach o godzinie 18.00 w sali Nr 5. Zebranie
związane jest z nową ustawą o rachunkowości i potrzebą uchwalenia zmian.

Porządek Walnego Zebrania Członków Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego i
Miłośników Broni Dawnej Grajcar w Dniu 6 marca 2015 roku.

1. Otwarcie Walnego Zebrania, stwierdzenie quorum.
2. Wybór Prowadzącego zebranie.
3. Wybór Protokolanta.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia stowarzyszenia jako jednostki
mikro w związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości (Dz.U. z 2013r.poz.330 i 613, z 2014r.), gdzie mikro jednostki
mogą stosować uproszczenia w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych.
6. Omówienie bieżącej działalności stowarzyszenia.
7. Wolne Wnioski.
8. Zamknięcie obrad.


"Mały Kuraczek" 21-12-2014
21 Dec 2014, autor: "Grajcar"-news


Pożegnanie sztandaru 4 pułku X. Warszawskiego Szczecin 7-12-2014r.
09 Dec 2014, autor: "Grajcar"-news
Na zaproszenie Muzeum Narodowego w Szczecinie mieliśmy przyjemność pożegnać
wystawę która była czymś specjalnym dla nas. Przez cztery lata mogliśmy
gościć i oglądać w Szczecinie w muzeum wystawę złożoną ze zbiorów Muzeum
Książąt Czartoryskich w Krakowie. Oprócz wielu ciekawych i ważnych eksponatów
dla Polski i Polskiej historii mogliśmy oglądać szczególnie ważne artefakty
dla grupy historycznej odtwarzającej Pułk 4 Piechoty Księstwa Warszawskiego
działającego w ramach PTS "Grajcar". Z ogólnych skarbów polskiej historii
była na przykład wyeksponowana chorągiew na którą składał przysięgę Tadeusz
Kościuszko ale z najważniejszych dla nas artefaktów można było zobaczyć
sztandar z czasów kościuszkowskich który był używany przez Pułk 4 w Księstwie
Warszawskim, co potwierdza Gębarzewski w Wojsku Polskim Księstwa
Warszawskiego oraz Antoni Sułkowski w listach do żony z Hiszpanii. Wierną
kopię tej chorągwi posiadamy w Policach. Oprócz innych chorągwi pułków
Księstwa można było także zobaczyć malowany sztandar z czasów augustowskich,
opisywany przez Gębarzewskiego, który prawdopodobnie wrócił razem z zwłokami
Księcia Poniatowskiego z Bitwy Narodów pod Lipskiem do muzeum Czartoryskich.
Skarbem dla Pułku 4 jest także wystawiona na pokaz szabla Lorda Blanleya z
jednego z największych sukcesów Polaków w wojnie w Hiszpanii, z bitwy pod
Fuengirolą. Kolejny wielki kawał historii i niedościgniony wzór męstwa
polskiego żołnierza.
Oprócz pokazu musztry i salw honorowych sekcji piechoty oraz działonu na
pożegnanie nasz kolega Mateusz Brania przedstawił wykład na temat pobytu
pułków piechoty na wojnie w Hiszpanii. Zwięczeniem dnia było publiczne
odtworzenie filmu "Dawno Temu w Andaluzji" o bitwie pod Fuengirolą. Miło było
przez te cztery lata wielokrotnie oglądać te skarby w Szczecinie. Mam
nadzieję że godnie je pożegnaliśmy.


Sławek Tomanek


7 grudnia 2014 | niedziela | Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie
10.00–16.00 | wstęp wolny na wystawę „Przeszłość Przyszłości”
12.00 | koncert gitarowy | Maciej Kostecki – Akademia Sztuki w Szczecinie
12.30 | oprowadzanie po wystawie | Krystyna Milewska
13.30 | pokazy musztry, salwa honorowa | Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar”
14.30 | wykład „Wojna w Hiszpanii oczami żołnierzy pułku piechoty Księstwa Warszawskiego” | Mateusz Brania
16.00 | uroczyste zamknięcie wystawy „Przeszłość Przyszłości”


Zdjecia Paweł Chodoruk ,Jakub Wróbel


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 nastepna strona >>

free counters