OPŁATA NA ZZSS.

Zgodnie z nowymi zasadami dotyczącymi przynależności PTS "Grajcar" do związku wojewódzkiego ZZSS, Zarząd podjął decyzję o powołaniu "Sekcji Strzeleckiej" i członkostwie w tej sekcji osób uprawiających strzelectwo z broni palnej.

Wszystkie osoby z tej sekcji zobowiązane są do opłacenia dodatkowej składki na konto PTS "Grajcar" w wysokości 5,- złotych (pięć złotych 00/100, celem opłacenia jej przez Stowarzyszenie do Związku Wojewódzkiego w imieniu tych członków.

Więcej informacji i ustaleń można uzyskać na Zebraniu Stowarzyszenia w dniu 2 lutego 2018 roku.