PROPOZYCJE KONKURENCJI DO ZAWODÓW Z BRONI NITRO - CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA !

Rezultaty głosowania na dole strony!

 

Koleżanki i Koledzy!

 

Lista proponowanych konkurencji jest już gotowa!

Zaczynamy głosowanie pod tym adresem: https://goo.gl/forms/NvyyEUtivJj56Edr2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ślad za wnioskami zgłoszonymi na ostatnim zebraniu członków PTS Grajcar, prosimy: zgłoście pilnie na adres grajcar.rejestracja@gmail.com Wasze propozycje konkurencji strzeleckich, w których chcielibyście rywalizować w zawodach organizowanych przez nasze Towarzystwo!

W zgłoszeniu zechciejcie koniecznie podać:

1.     Nazwę konkurencji (może być prozaiczna, regulaminowa, lub poetycka np. "PCz 25/13", "Bułka z masłem", KSp 50/25, "Mucha nie siada" itp., itd. – to akurat są abstrakcyjne przykłady nazw :)

2. Rodzaj i kaliber broni z której będzie się strzelać (np. "karabinek sportowy .22LR", "karabin kalibru > 5.56", "pistolet kalibru <.45 i >6.35", "karabin samopowtarzalny dowolnego kalibru", itp., itd. )

3. Rodzaj dopuszczonych przyrządów celowniczych (np. "celowniki dowolne", "celowniki dowolne mechaniczne", "tylko muszka i szczerbina", "wyłącznie optyczne zamknięte", "bez kolimatorowych", itp., itd.)

4. Dystans strzelania - koniecznie z uwzględnieniem możliwości naszej strzelnicy (no sorry!, 600 m nie przejdzie!) i w miarę możliwości z uwzględnieniem przepisów ISSF (10,25,50 m) lub innych organizacji sportu strzeleckiego (IPSC, IDPA ...) gdyby miały mieć zastosowanie,

5. Liczbę strzałów ogółem i liczbę strzałów ocenianych, ew. zmiany tarcz przed oceną lub w trakcie strzelania oraz kryterium wyboru przestrzelin do oceny, względnie inne zasady punktacji  (np. "13 strzałów, 10 przestrzelin o najwyższej wartości podlega ocenie", "oceniane są przestrzeliny od najniższej do najwyższej w liczbie nie przekraczającej 20 przestrzelin"; "do oceny bierze się pod uwagę tylko przestrzeliny w czarnym polu tarczy, tarcze po strzałach próbnych wymieniane/zaklejane", "ocena hit=1 pkt., miss=0 pkt.", "liczba strzałów nieograniczona, oceniane 3 najlepsze przestrzeliny", itp., itd.)

6. Czas wykonania strzelania i ew. włączonych w ten czas innych czynności obsługi broni  lub sprawdzenia wyników (np. "10 minut wszystkie strzały łącznie", "3 min. wraz z kontrolą wyników strzały próbne i 15 minut strzały ocenianie", "30 sekund łącznie z czasem ręcznego ładowania magazynków o łącznej pojemości do 160 nabojów amunicją z opakowań fabrycznych wraz z czasem wymiany magazynków w przepisowym czasie strzelania, opróżnione magazynki można doładować w czasie strzelania i użyć ponownie", itp. itd. )

7. Specyfikację celu (np. "tarcza ISSF 20/50", "tarcza KSp", "tarcza KPn10", "puszka aluminiowa po piwie >>Żubr<< ustawiona wizerunkiem żubra w kierunku stanowiska strzeleckiego na wysokości 0,5m nad podłożem", "rzutek do konkurencji Trap lewitujący swobodnie na dystansie strzelania na wysokości 1,2 m od podłoża", "zakrętka 1l butelki napoju gazowanego >>Halina<< zawieszona na żyłce wędkarskiej na wysokości 1m od podstawy kulochwytu" , "arbuz o wadze od 2,5 do 3 kg" ,"tarcza sylwetkowa zaprojektowana specjalnie do konkurencji", itp., itd.) – te przykłady również proszę traktować z przymrużeniem oka :)

8. Postawę strzelecką i związane z nią wymagania (np. "leżąc, dozwolone podparcie karabinu na poduszce lub bipodzie", "leżąc, dozwolony pas", "klęcząc", "siedząc", "stojąc, chwyt oburęczny", itp., itd.) 

9. Inne specjalne wymagania i warunki dotyczące wykonania zadania strzeleckiego w konkurencji

oraz dodatkowo, jeśli uznacie to za wskazane 

10. Uzasadnienie wprowadzenia konkurencji do naszej rywalizacji, objaśnienie jej genezy, informacje gdzie takie lub podobne konkurencje są rozgrywane itp. itd. 

Każdy może zgłosić dowolną liczbę konkurencji.

Zgłaszający konkurencję wybraną do realizacji na zawodach jest od momentu zgłoszenia konkurencji zobowiązany do aktywnego współuczestnictwa w opracowaniu regulaminu zawodów w zakresie zgłoszonej konkurencji - za wyjątkiem typowych konkurencji przewidzianych regulaminem ISSF. Jeśli z jakichkolwiek powodów zgłaszający nie wywiąże się z tego obowiązku do 4 tygodni przed zawodami konkurencja może nie zostać rozegrana i może być zastąpiona inną.

Zgłaszający konkurencję wybraną do realizacji na zawodach, a wymagającą specjalnego wyposażenia, np. celów innych niż typowe tarcze ISSF jest od momentu zgłoszenia konkurencji zobowiązany do aktywnego współuczestnictwa w opracowaniu regulaminu zawodów w zakresie zgłoszonej konkurencji i do dostarczenia odpowiedniej ilości celów (lub innego wyposażenia) najpóźniej 4 tygodnie przed terminem zawodów; zasady refundacji kosztów zakupu celów (nie dotyczy refundacji zawartości celów w postaci opakowań dóbr konsumpcyjnych) zgłaszający ustala odpowiednio wcześniej z Zarządem Towarzystwa. Zaniechanie obowiązku uczestniczenia w redakcji regulaminu i/lub niedostarczenie celów w wymaganej ilości i w wymaganym terminie spowoduje nierozegranie konkurencji i zastąpienie jej inną.

Wasze propozycje prześlijcie do 13 lutego br. Zestawimy te propozycje w postaci dwóch list - konkurencji pistoletowych i konkurencji karabinowych i umieścimy w formularzu do głosowania. Adres tego formularza podamy 14 lutego br do wiadomości w zakładce Newsy na stronie internetowej Towarzystwa i do północy 18 lutego br będziemy zbierać głosy wszystkich zainteresowanych. Każdy głosujący będzie mógł wybrać po jednej preferowanej konkurencji z każdej listy - tj. jedną preferowaną konkurencję pistoletową i jedną preferowaną konkurencję karabinową. Osoby zgłaszające konkurencje mogą głosować na równi z innymi członkami Towarzystwa. Nie będą ogłaszane imienne dane o przebiegu głosowania. Wyniki popularności proponowanych konkurencji opublikowane zostaną 19 lutego br na stronie Towarzystwa pod zakładką Newsy, a mianowicie dwie listy konkurencji (P i K) wymienionych w kolejności liczby uzyskanych głosów i w drugiej kolejności sortowania - alfabetycznie wg. nazw konkurencji. Te listy posłużą do wypełnienia treści zawodów w tegorocznym terminarzu, być może z uzupełnieniem o klasyczne konkurencje ISSF. Szczegółowe informacje o wyborze konkurencji do terminarza zawodów zostaną opublikowane wkrótce po ogłoszeniu wyników głosowania.

Poinformujcie, prosimy, Koleżanki i Kolegów z rzadka zaglądających na stronę internetową Towarzystwa, o zbieraniu propozycji i nieodległym głosowaniu na najlepsze z nich.

Strzelamy przecież dla przyjemności - a to właśnie jest okazja, by tę przyjemność spotęgować!

 

Rezultaty głosowania:

Rezutaty_glosowania.pdf (201,5 KB)