WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTS "GRAJCAR" - 13.09.2019

W dniu 13.09.2019 o godz.18:00 w sali widowiskowej MOK Police odbedzie się Walne Zebranie Członków PTS "Grajcar"

Porzadek Zebrania:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania, stwierdzenie quorum
  2. Wybór prowadzącego zebranie
  3. Wybór protokolanta
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  5. Omówienie bieżącej działalności oraz planów i potrzeb na 2019 rok
  6. Rozpatrzenie odwołania Kolegi Józefa Chomyszyna od uchwały zarządu PTS „Grajcar” z dnia 02.07.2019 w sprawie odwołania Józefa Chomyszyna z funkcji koordynatora ds. kontaktów z klubem JSSC eV. Eggesine.
  7. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie z funkcji członka zarządu kol. Józefa Chomyszyna w związku z jego samowolnymi działaniami wbrew decyzjom zarządu.
  8. Rozpatrzenie propozycji zmian w statucie PTS „Grajcar” art.6 pkt 1 i 4.
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków