Grajcar współpracuje. angażuje. łączy ludzi.

PTS "Grajcar" w ramach strzelectwa sportowego współpracuje z klubami z Niemiec, a w szczególności z JSSC E.V. Eggesin oraz Anklam.
W zakresie grupy rekonstrukcji historycznej Nasz Klub współpracuje z Ostrołęckim Stowarzyszeniem Historycznym "Czwartacy", a także grupami odtwarzającymi Pułk Czwarty Piechoty okresu Księstwa Warszawskiego z Warszawy, Łodzi, Płocka i innych miejscowości z całej Polski.