[08.10.2017] Dobieszczyn - Otwarte Zawody Strzeleckie O Puchar Burmistrza Polickiego - Karabin CzP/CZ, Strzelba CzP + TRAP.

Dnia 08.10. zapraszamy na Otwarte Zawody Strzeleckie karabinowe i strzelbowe, centralnego zapłonu / czarnoprochowe.

Informujemy o obowiązku zapisów do zawodów tylko na ten adres: grajcar.rejestracja@gmail.com

W zgłoszeniu proszę podawać: Nazwę Zawodów, Imię i Nazwisko zawodnika, nazwa Klubu, oraz które konkurencje strzela – również TRAP.

Jeśli ktoś rezygnuje z jakiejś konkurencji, prosimy o taką informację na maila rejestracji, do dnia 03.10.2017.

Jeśli w konkurencji kulowej ktoś będzie korzystał z broni użyczonej – proszę podać Imię i Nazwisko właściciela broni.

Zgłoszenia będę przyjmowane do dnia 03.10.2017. Zawodnicy niezgłoszeni / zapisani mogą być nie dopuszczeni do zawodów.

Broń i amunicja we własnym zakresie.

Zalecamy uważne przeczytanie całego Regulaminu Zawodów!

Harmonogram_strzelania-2017.10.08.pdf (281,3 KB)

Dokumenty zawodów:

2017.10.08Dobieszczyn-Regulamin.pdf (266,3 KB)

2017.10.08Dobieszczyn-Rezultaty.pdf (444,2 KB)