[25.02.2018] Dobieszczyn - Otwarte Zawody Strzeleckie - Pistolet CP, Karabin CP + Strzelba CZ TRAP.

W dniu 25.02.2018 zapraszamy na Otwarte Zawody Strzeleckie z broni czarnoprochowej + strzelba CZ TRAP.

Informujemy o obowiązku zapisów do zawodów tylko na ten adres: grajcar.rejestracja@gmail.com

W zgłoszeniu proszę podawać: Nazwę Zawodów, Imię i Nazwisko zawodnika, nazwa Klubu, oraz które konkurencje strzela – również TRAP.

Jeśli w konkurencji kulowej ktoś będzie korzystał z broni użyczonej – proszę podać Imię i Nazwisko właściciela broni.

Zgłoszenia będę przyjmowane do dnia 18.02.2018. Zawodnicy niezgłoszeni / niezapisani mogą być niedopuszczeni do zawodów.

Broń i amunicja we własnym zakresie.

Zalecamy uważne przeczytanie całego Regulaminu Zawodów!

Dokumenty zawodów:

2018.02.25Dobieszczyn-Regulamin.pdf (272,3 KB)

Harmonogram_strzelania-2018.02.25.pdf (28,9 KB)

TRAP_Lista_zawodnikow-2018.02.25.pdf (20,1 KB)