[21.10.2018] Dobieszczyn - Otwarte Zawody Strzeleckie - Pistolet CZ, Karabin CZ + Strzelba TRAP.

Dnia 21.10.2018 zapraszamy na Otwarte Zawody Strzeleckie - Pistolet CZ, Karabin CZ, Strzelba TRAP.

Informujemy o obowiązku zapisów do zawodów tylko przez ten formularz:

https://goo.gl/52Tj4d

W zgłoszeniu proszę podawać: Nazwę Zawodów, Imię i Nazwisko zawodnika, nazwa Klubu, oraz które konkurencje strzela.

Zgłoszenia będę przyjmowane do dnia 14.10.2018 godz 23.59. Zawodnicy niezgłoszeni / zapisani mogą być nie dopuszczeni do zawodów.

Ilość zawodników ograniczona.

Broń i amunicja we własnym zakresie.

Jeśli ktoś będzie strzelał z broni użyczonej, musi podać to w zgłoszeniu do zawodów, łącznie z danymi właściciela broni.

Zalecamy uważne przeczytanie całego Regulaminu Zawodów!

Dokumenty zawodów:

2018.10.21Dobieszczyn-Regulamin.pdf (252,9 KB)

Lista_zawodnikow-Dobieszczyn-2018.10.21.pdf (231,0 KB)

Harmonogram-Dobieszczyn-2018.10.21.pdf (196,6 KB)

2018.10.21Dobieszczyn-Rezultaty.pdf (406,9 KB)

Zdjęcia z zawodów - kliknij, żeby zobaczyć: