[25.11.2018] Dobieszczyn - Otwarte Zawody Strzeleckie Integracyjne z Broni CP i CZ

Dnia 25.11.2018 zapraszamy na Otwarte Integracyjne Zawody Strzeleckie z broni CP i CZ.

Informujemy o obowiązku zapisów do zawodów tylko przez ten formularz:

https://goo.gl/mEUGBf

W zgłoszeniu proszę podawać: Nazwę Zawodów, Imię i Nazwisko zawodnika, nazwa Klubu, oraz które konkurencje strzela.

Zgłoszenia będę przyjmowane do dnia 18.11.2018 godz 23.59. Zawodnicy niezgłoszeni / zapisani mogą być nie dopuszczeni do zawodów.

Ilość zawodników ograniczona.

Broń i amunicja we własnym zakresie.

Jeśli ktoś będzie strzelał z broni użyczonej, musi podać to w zgłoszeniu do zawodów, łącznie z danymi właściciela broni.

Zalecamy uważne przeczytanie całego Regulaminu Zawodów!

Dokumenty zawodów:

2018.11.25Dobieszczyn-Regulamin.pdf (272,4 KB)

2018.11.25Dobieszczyn-Harmonogram_strzelania.pdf (35,0 KB)

2018.11.25Dobieszczyn-Lista_zawodnikow.pdf (28,3 KB)

2018.11.25Dobieszczyn-Konkurencje.pdf (29,2 KB)

2018.11.25Dobieszczyn-Rezultaty.pdf (409,3 KB)

Zdjęcia z zawodów - kliknij, żeby zobaczyć: