[16.12.2018] Dobieszczyn - Otwarte Mikołajkowe Zawody Strzeleckie – TRAP + Pistolet CP i CZ

Dnia 16.12.2018 zapraszamy na Otwarte Zawody Strzeleckie - Pistolet CP i CZ + TRAP.

Informujemy o obowiązku zapisów do zawodów tylko przez ten formularz:

https://goo.gl/L4Zta9

W zgłoszeniu proszę podawać: Nazwę Zawodów, Imię i Nazwisko zawodnika, nazwa Klubu, oraz które konkurencje strzela.

Zgłoszenia będę przyjmowane do dnia 09.12.2018 godz 23.59. Zawodnicy niezgłoszeni / zapisani mogą być nie dopuszczeni do zawodów.

Ilość zawodników ograniczona.

Broń i amunicja we własnym zakresie.

Jeśli ktoś będzie strzelał z broni użyczonej, musi podać to w zgłoszeniu do zawodów, łącznie z danymi właściciela broni.

Zalecamy uważne przeczytanie całego Regulaminu Zawodów!

Dokumenty zawodów:

2018.12.16Dobieszczyn-Regulamin.pdf (249,8 KB)

2018.12.16Dobieszczyn-Rezultaty.pdf (396,5 KB)

Zdjęcia z zawodów - kliknij, żeby zobaczyć: