[31.03.2019] Dobieszczyn - Otwarte Zawody Strzeleckie - Pistolet CZ, Karabin CZ + strzelba TRAP

Dnia 31.03.2019 zapraszamy na Otwarte Zawody Strzeleckie - Pistolet CZ, Karabin CZ + TRAP.

Informujemy o obowiązku zapisów do zawodów tylko przez ten formularz:

https://goo.gl/VeuhKF

W zgłoszeniu proszę podawać: Nazwę Zawodów, Imię i Nazwisko zawodnika, nazwa Klubu, oraz które konkurencje strzela.

Zgłoszenia będę przyjmowane do dnia 22.03.2019 godz 23.59. Zawodnicy niezgłoszeni / zapisani mogą być nie dopuszczeni do zawodów.

Ilość zawodników ograniczona.

Broń i amunicja we własnym zakresie.

Jeśli ktoś będzie strzelał z broni użyczonej, musi podać to w zgłoszeniu do zawodów, łącznie z danymi właściciela broni.

Zalecamy uważne przeczytanie całego Regulaminu Zawodów!

Dokumenty zawodów:

2019.03.31Dobieszczyn-Regulamin.pdf (251,1 KB)

2019.03.31Dobieszczyn-Lista.pdf (43,4 KB)

2019.03.31Dobieszczyn-Harmonogram.pdf (30,7 KB)

2019.03.31Dobieszczyn-Rezultaty.pdf (449,5 KB)