Aktualności

1,5 % podatku na Organizacje Pożytku Publicznego.

W związku z rozliczeniem podatkowym zapraszamy wszystkich chętnych do przekazania nam wsparcia w ramach odpisu na organizacje pozarządowe OPP.

Zebrane pieniądze pomogą nam kontynuować rozbudowę naszego obiektu sportowego, nowej osi strzelnicy.

Polickie Towarzystwo Strzeleckie
I Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"
Ul. Siedlecka 1A
72-010 Police
Nr KRS 0000228778

Sławomir Tomanek