UWAGA!!! TRENINGI STRZELECKIE - NOWE ZASADY!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadza się zasady prowadzenia treningów na strzelnicy sportowej w Dobieszczynie. I tak:

1. Osoba, która podejmuje się poprowadzenia treningu strzeleckiego, zgłasza to do Zarządu i podaje swój numer telefonu celem upublicznienia na stronie dla osób zainteresowanych uczestnictwem w treningu. Niewyrażenie zgody na upublicznienie powoduje uniemożliwienie organizacji treningu.

2. Członkowie stowarzyszenia, zainteresowani uczestniczeniem w treningu, zobowiązane są do kontaktu telefonicznego z Prowadzącym Strzelanie, celem umówienia się na trening.

3. W treningu mogą uczestniczyć maksymalnie cztery osoby na czterech stanowiskach. Stanowiska 2;4;6;8 wyłączone są z użytkowania. Osoby zainteresowane uczestnictwem w treningu, ze względu na ograniczenia, zapisują się na jedną godzinę treningu w danym dniu, aby dać możliwość większej ilości osób do skorzystania z obiektu.

4. Prowadzący Strzelenie, umawia zainteresowane treningiem osoby na daną godzinę i na dane stanowisko. Na strzelnicy przebywają tylko osoby strzelające i prowadzący strzelanie. Niedopuszczalne jest uczestnictwo widowni i osób postronnych!

5. Osoby biorące udział w treningu zobowiązane są we własnym zakresie zapewnić środki odkażające i zobowiązane są do przestrzegania odpowiednich zasad higieny w czasie zagrożenia epidemiologicznego, a w szczególności nie zbliżania się na odległość mniejszej niż 1,5 metra do innych osób.

Zasady te obowiązują do odwołania lub całkowitego zamknięcia treningów.

Za Zarząd
Sławomir Tomanek