Zawody

W związku ze zmianami w ograniczeniach związanych ze stanem epidemiologicznym w kraju, wznawiamy organizację zawodów strzeleckich i pragniemy zaprosić zawodników do brania udziału.

Do końca roku kalendarzowego zaplanowaliśmy na strzelnicy sportowej w Dobieszczynie następujące zawody z udziałem obserwatora ZZSS:

23 sierpnia - Pistolet Centralnego Zapłonu, Karabin centralnego Zapłonu, Rewolwer CP, TRAP
27 września - Puchar Starosty Polic - Pistolet Centralnego Zapłonu, Karabin centralnego Zapłonu, Rewolwer CP, TRAP
25 październik - Pistolet Centralnego Zapłonu, Karabin Bocznego zapłonu, Karabin CP, TRAP
15 Listopad - Puchar Burmistrza Polic - Pistolet Bocznego Zapłonu, Karabin Bocznego zapłonu, Karabin CP, TRAP
13 grudnia - Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież - Strzelba do rzutków; Karabin centralnego zapłonu