Aktualności

Wspieraj Lokalnie. Przekaż swój 1 %

Wspieraj Lokalnie. Przekaż swój 1 %

Jeśli ktoś chce dołączyć - to szczegóły można znaleźć w poniższym linku:

https://policki.pl/akcja-promocyjna-wspieraj-lokalnie-przekaz-swoj-1/

 

Prace społeczne na strzelnicy.

Potrzebni są chętni do prac społecznych na strzelnicy.

LICENCJE NA ROK 2022

Koleżanki i Koledzy :)

11.06.2021 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTS GRAJCAR !!!

Zapraszamy wszystkich Członków PTS Grajcar na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 11.06.2021, godz. 18.00, w MOK Police.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Prowadzącego Zebranie.
 3. Wybór Protokolanta.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wręczenie podziękowań.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu w roku ubiegłym.
 7. Sprawozdanie z działalności finansowej w roku ubiegłym.
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi oraz Zarządowi PTS Grajcar.
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 11. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Zgłoszenie kandydatur na Prezesa i Członków Zarządu.
 13. Podjęcie uchwały o wyborze składu Zarządu.
 14. Przedstawienie nowego składu Zarządu.
 15. Zgłoszenie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej.
 16. Podjęcie uchwały o wyborze składu Komisji Rewizyjnej.
 17. Przedstawienie nowego składu Komisji Rewizyjnej.
 18. Podjęcie uchwały o wyznaczeniu delegatów na Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
 19. Wybór członków Kapituły Honorowej Odznaki PTS Grajcar.
 20. Omówienie bieżącej działalności stowarzyszenia.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

Sławomir Tomanek

TRENINGI STRZELECKIE

W związku z wprowadzonymi zmianami w obostrzeniach sanitarnych i dopuszczeniu sportu na świeżym powietrzu - wznawiamy organizację treningów na strzelnicy w Dobieszczynie dla Członków PTS Grajcar :)!

Treningi będą odbywać się w ścisłym rygorze sanitarnym!

Sławomir Tomanek.

UWAGA - AKTUALNE ZMIANY !!!

W związku z aktualnymi obostrzeniami związanymi z pandemią jesteśmy zmuszeni:

- ODWOŁAĆ Walne Zebranie Członków w dniu 09 kwietnia

- zawiesić wszelkie treningi na terenie strzelnicy w Dobieszczynie

O ewentualnych zmianach sytuacji będziemy informować na bieżąco.

09.04.2021 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTS GRAJCAR !!!

Z przyczyn technicznych musimy przesunąć termin Walnego Zebrania na 09 kwietnia!

Zapraszamy wszystkich Członków PTS Grajcar na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 09.04.2021, godz. 18.00, w MOK Police.

Zawody

W związku ze zmianami w ograniczeniach związanych ze stanem epidemiologicznym w kraju, wznawiamy organizację zawodów strzeleckich i pragniemy zaprosić zawodników do brania udziału.

UWAGA!!! ODNOŚNIE WALNEGO ZEBRANIA 26.06.2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonymi zasadami organizacji spotkań i imprez, proszę wszystkich Członków stowarzyszenia o zapoznanie się z regulaminem organizacji spotkań w MOK Police oraz o dostosowanie się do wytycznych i przybycie na Walne Zebranie Członków PTS Grajcar z wydrukowanym i podpisanym oświadczeniem zamieszczonym w załączniku.

Sławomir Tomanek

 

Dostępne załączniki: 90fd09fd30_Regulamin.pdf

26.06.2020 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTS GRAJCAR!!!

Zapraszamy wszystkich Członków PTS Grajcar na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 26.06.2020, godz. 18.00, w MOK Police.

Naszywki z Logo Grajcara

Naszywki z Logo Grajcara

Jeśli ktoś z członków klubu chciałby zakupić naszywkę z Logo Grajcara (taka, jak na zdjęciu) - to proszę skontaktować się z Markiem Szczepańskim (ilość ograniczona).

Prace spawalnicze na strzelnicy

Mamy do wykonania pewne prace spawalnicze na strzelnicy. Osoba chętna do wykonania tego w ramach prac społecznych proszona jest o kontakt z Miłoszem w celu uzgodnienia szczegółów i terminu.