Uchwała o zatwierdzeniu bilansu finansowego za 2018 rok.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PTS "GRAJCAR" w dniu 22.03.2019 postanowiło zatwierdzić bilans finansowy za rok 2018.

Szczegóły w załączniku. Po kliknięciu w link

Dostępne załączniki: Uchwala-Walne_Zebranie_2018_PTS_GRAJCAR.pdf