Uchwała Zarządu w sprawie zmiany stawki opłat za prace społeczne.

Zgodnie z uchwałą Zarządu PTS "Grajcar" z dnia 17 marca, została zaktualizowana  stawka rozliczeniowa za prace społeczne na rzecz PTS "Grajcar".
Aktualna stawka wynosi 20,- zł/godz.

Dostępne załączniki: Uchwala.02-17.03.2018.pdf